Contact Us

Yantel Corporation


Add: 3F, Building 3, Southern District 2 of Zhongguan Honghualing Industrial Park, Xili, Nanshan, Shenzhen, China
Postal Code: 518055
Tel: 86-755-8355-1886
Direct: 86-755-8355-1211
FAX: 86-755-8355-2533
E-mail: inform@yantel-corp.com
http: www.yantel-corp.com